مقایسه حذف مقایسه
Microsoft
Microsoft  Surface Pro 2017 LTE Advanced Core i5 4GB 128GB Tablet
۱۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Go LTE - C Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet
۱۰,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Go LTE - C Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet With Black Type Cover
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Pro 2017-N Core i5 8GB 128GB Tablet with Silver Signature Type Cover
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Go-B 4415Y 8GB 128GB Tablet withType Cover
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Microsoft Surface Go-B Pentium 4415Y 8GB 128GB Tablet
۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان