مقایسه حذف مقایسه
Kodak i3450 Document Scanner
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i3200-Scanner
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2900-Scanner
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2820 Document Scanner
۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7260
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Avision AV5400 Document Scanner
۱۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Plustek SC8016U Document Scanner
۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
Fujitsu Document-Scanner-FI-7160
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Plustek T300 Scanner
۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2620 Document Scanner
۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak i2420 Document Scanner
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان
Plustek OpticPro A320L Scanner
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Kodak Alaris S2070 Scanner
۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
Avision AD250F A4 Document Scanner
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
Epson DS-860 Color Document Scanner
۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
Avision FB6280E A3 Document Scanner
۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
Plustek SmartOffice PS30D Document Scanner
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Epson DS-530 Color Duplex Document Scanner
۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
Avision AD250 A4 Document Scanner
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان